Rộng 730 – sâu 810 – cao 1150÷1230 mm

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.